Co vaše bytové domy?

Mnozí nevědí, co je to SVJ. Znáte velmi podceňované pojistné rizika pro SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek) a BD (bytové družstva) a také pojištění Odpovědnosti členů statutárních orgánu?

Sdružení společenství vlastníku či Bytové družstva, mají odpovědnost jako takovou a to především za své majetky, na které si mnozí z těchto vlastníku museli v rámci hypotečních, stavebních úvěru půjčit nemalé prostředky v bance a to především na dlouhá léta. 

Je naprosto běžné, že při realizaci koupi bytu do osobního vlastnictví, banka požaduje po svých klientech k uzavření a čerpání hypotečního úvěru, mít uzavřené pojištění na zástavu, kterou klient bance ručí. Tou je onen byt. 

Právě proto je důležité mít zajištěné rizika, co se týče celého komplexu domu a i suterénu, společných prostor a stavebních součásti, které se dělí na povinné a nepovinné rizika. 

Mediální kauzy majetku, který jim ani nepatří

Ne jednou se řešily mediálně známé kauzy, kdy vybuchl či uhořel celý panelový dům. Často se to netýkalo jen jednoho vchodu ale i těch vedlejších. Je to obrovská tragédie, u které bohužel dochází i ke ztrátě nejvyšší a to na životech

Pojištění majetku je v České republice velice podceňované riziko, neboť majitelé jsou laxní ke svému pracně vybudovanému majetku. V té horší variantě majetku, který jim ani nepatří, jelikož v případě hypotečních, či stavebních úvěru, do úplného splacení stále patří bance. 

Pokud už se rozhodnou k tomuto kroku a svůj majetek chrání pojistnou smlouvou, tak je častý nešvar, že tyto smlouvy bývají nesprávně nastaveny a potom dochází k tak zvanému pod pojištění, či přepojištění. Což je nízká nebo vysoká částka hodnoty tohoto majetku. 

20160525_142923

Také je naprosto běžné, že se neprovádí revize smluv, ke kterým by mělo docházet zhruba co čtyři roky a to především k neustálým zhodnocením jejich majetku (revitalizace, úpravy, výměny oken a jiných), což v důsledku pojistného plnění nastane ono pod pojištění. 

Tím jak se zvedá hodnota majetku, tak se vyvíjí i trh nemovitosti.  V tomto důsledku pojišťovna v případě škodné události, bude plnit pouze takovou částku, na kterou se klient prvotně pojistil. 

Nejčastější problém však nastal v roce 2014 a to vznikem nového občanského zákoníku, kde nastala obdoba Amerických možností a tímto můžeme uplatnit formou žaloby odškodné za různé ztráty, útrapy a záležitostí s kterými nám pomohou dobří právníci. 

Stačí, aby proběhla jedna mediální kauza, a Český vynalézavý člověk si pomůže k tomu, aby prostřednictví obhajoby kvalitních právních služeb vymohl tučné odškodnéTento problém se skloňuje v nejrůznějších podobách Odpovědnosti.

Odpovědnost statutárních orgánu

Odpovědnost statutárních orgánu je velmi zásadní riziko, které by nemělo být podceňováno v případě pochybení ze strany těchto zastupujících. Nový občanský zákoník těmto statutárním orgánům ukládá, jednat při výkonu funkce, s tak zvanou péči řádného hospodáře

Zdánlivě nenápadná změna, ve svém důsledku přináší pro členy orgánu, poměrně velké zvýšení odpovědnosti za své konání a to i nekonání.

20160525_143256

I takto to může vypadat, když se nestaráte

Pokud člen statutáru způsobí společenství porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře škodu, je povinen ji společenství nahradit ! Pojištění členů statutárních orgánu, je pro případ, že způsobí případnou škodu a sjednaná odpovědnost tohoto rizika, je určená k tomu, aby tuto škodu nemuseli hradit sami. Pokud pojištění financuje společnost (SVJ), měla by její uzavření schválit valná hromada. Platí se z čistého zisku a za nepeněžní odměnu. 

Máte také pojištěno, stavebních součásti, příslušenství a společné prostory?

Co se týče pojištění domů, včetně stavebních součásti i příslušenství a společných prostor, tak toto se dělí na povinné pojištění (AllRisk ) a nepovinné pojištění ( vandalismus, skla, hasicí přístroje, nepřímý úder blesku ). Pokud se členové SVJ nedohodnou na pojištění odpovědnosti statutáru, je podstatné aby měli sjednáno pojištění bytového domu. To i bytové družstva. 

Pojistit lze nejen samotný bytový dům, ale i další budovy a stavby, které svou funkcí náleží k pojišťovanému objektu, a které se nacházejí na stejné adrese (například kotelny, čistírny odpadních vod nebo samostatně stojící garáže). 

Co se týče pojištění domu, dojde-li k pojistné události, pojišťovna může sjednat pojištění na cenu novou. To znamená, že vyplatí částku odpovídající současné pořizovací hodnotě věci.
Lze také sjednat pojištění na obecnou cenu, což může být levnější, ale pojišťovna od pořizovací hodnoty odečte amortizaci (opotřebení). 

?????????????

Klient rozhoduje

Volba je vždy na klientovi. Samozřejmostí je i nabídka pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti vlastnictvím (držbou). To se rozumí, že pokud by bylo sjednáno toto riziko a v důsledku vlastnictví, by byla způsobena škoda na majetku, zdraví a tím spojený i ušlý zisk, tak pojišťovna toto bude plnit ze sjednaného rizika. 

V návaznosti pokládám za nutné zvláště upozornit na pojištění stavebních součástí a příslušenství, které jsou součástí pojišťovaného domu. Pojištění nemovitosti, tedy domu, zajišťuje většinou družstvo nebo společenství vlastníků a vlastníci bytů. 

Nepovinné pojištění jako jsou, stavební součásti a příslušenství i společných prostor, jsou pevně ukotvené součásti, jako jsou: podlahy, obklady, vestavěné kusy, výtahy, zabudované elektromotory, hasicí přístroje. Dále jako nepovinná lze sjednat rizika, jako jsou vandalismus, sprejerství, odcizení, skla a jiné. Vše je na úvaze klientů.

Pojištění AllRisk, jak už jeho název napovídá, souvisí s pojištěním více rizik současně. Takové pojištěná má své nezanedbatelné výhody. Nepopiratelnou výhodou pojištění bývá jeho cena. Pojistky nebývají sice nijak levné, jejich pojistné je ale zpravidla nižší, než by bylo pojistné stanovené pro všechny jeho složky celkem. 

Myslete i na své sousedy

Závěrem, vše je na individuálním posouzení a finančních možnostech majitelů. 

Jak již několikrát bylo zmíněno, nejsou to mnohdy majetky vlastníku ale bank a bylo by velmi neuvážené k těmto zajištěním přistupovat sobecky a laxně, neboť se nejedná jen o majetky konkrétního majitele, který zvedne ruku při hlasování ale majetky všech Vašich sousedů.

Katka Kowolowská
Jsem finanční konzultant a nechci Vám prodávat produkty, ale předat své kvalitní služby. Být Vám na blízku, když to budete potřebovat. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře